Екип

Екип

Проф. Павлета Шестакова

(стая 209)

Вижте повече

Екип

Проф. Николай
Василев

(стая 112)

Вижте повече

Екип

Проф. Светлана
Симова

(стая 104)

Вижте повече

Екип

Доц. Явор
Митрев

(стая 106)

Вижте повече

Екип

Гл. ас. Александър Кантарджиев

(стая 420)

Вижте повече

Екип

Гл. ас. Десислава Гергинова

(стая 103)

Вижте повече

Екип

Гл. ас. Мирослав Дангалов

(стая 112)

Вижте повече

Екип

Пламен
Чорбаджиев

(стая 103)

Вижте повече