Общи правила за снимане на сервизни спектри

Сервиз

В Центъра по ЯМР спектроскопия работи висококвалифициран персонал, който ежедневно поддържа наличната апаратура и извършва научно-изследователска, научно-приложна, сервизна и консултантска дейност.

Общи правила за снимане на сервизни спектри

Центърът по ЯМР спектроскопия към Института по органична химия с Център по фитохимия е оборудван с четири ЯМР спектрометъра, чрез които се извършват ЯМР анализи в течна, полутечна и твърда фаза.

Рутинни сервизни анализи в течна фаза се извършват на спектрометър Bruker AVNEO 400 с помощта на автоматично пробоподаващо устройство. Повече информация за изискванията, пробоподготовката и предлаганите ЯМР експериментални техники в разтвор можете да намерите тук.

Рутинни сервизни анализи на твърди проби и проби в гелообразно състояние се извършват единствено на спектрометър Bruker Avance III HD 600, оборудван с 4 мм специални измервателни глави. Повече информация за изискванията, пробоподготовката и вида на ядрата, на които е възможно регистриране на ЯМР спектри за твърди и гелообразни проби можете да намерите тук.

Клиенти, които заявяват анализ за първи път, трябва да се свържат с учен от лабораторията по имейл за да бъдат регистрирани и за да получат потребителско име и парола за достъп до платформата за сервизни ЯМР услуги.

Сервизните анализи в разтвор се заявяват САМО чрез електронната платформа, чрез попълване на отделна заявка за всяка проба. Необходимо е попълване на цялата изисквана информация в електронната форма на заявката!

При попълване на заявка, използвайте уникален шифър за всяка проба (име на пробата), който може да съдържа само латински букви, цифри, тирета и долна черта. НЕ е възможно използването на шифри на кирилица и/или специални знаци (напр. ‘ ; . , / \ ” ). Непълни или неправилно попълнени заявки, както и заявки с дублиращ се шифър, няма да бъдат приемани.

Цената на ЯМР услугите се определят на основата на реално употребеното време при базова часова цена от 177.38 лв./час (без ДДС) съгласно ценова листа, утвърдена от научния съвет на ИОХЦФ-БАН (февруари 2023 г. ). За научноизследователски и развойни проекти с публично финансиране се прилага намалена ставка от 78 лв./час, ако клиента предостави готови проби за анализ (разтворени в собствен деутериран разтворител и прехвърлени в собствена ЯМР кювета).

Всички спектри се предоставят в суров, характерен за фирмата Bruker формат. Потребителите могат да изтеглят спектрална информация от своите институционални директории на съществуващия ЯМР сървър чрез ftp-протокол. Допълнителни услуги (пробоподготовка, специална обработка, изписване на ЯМР спектри и др.), както и изследователска експертиза за анализ и интерпретация на спектрите, аналитични протоколи на български и/или английски език се предоставят при поискване срещу допълнително заплащане.

Въпроси, свързани със сервизната дейност, може да задавате на адрес nmr_service@orgchm.bas.bg