От основни аналитични експерименти до специализирани ЯМР техники за характеризиране на течни, гелообразни и твърди вещества

Научна дейност

ЯМР спектроскопия в течна фаза

 • Структурен анализ и стереохимия на синтетични органични съединения
 • Молекулна подвижност – класически динамичен ЯМР за изследване на тавтомерни и конформационни равновесия
 • Дифузионна ЯМР спектроскопия – изследване на надмолекулни комплекси, процеси на самоагрегиране и размери на частици в колоидни системи, анализ на сложни смеси
 • Химично профилиране и метаболомен анализ на екстракти от растителен произход
 • Анализ на храни и природни продукти
 • ЯМР спектроскопия с in situ облъчване

ЯМР спектроскопия в твърда фаза

 • Структура на мезопорести силикати и зеолити
 • Органични-неорганични хибридни системи

ЯМР спектроскопия на меки материали

 • Полимерни (хидро)гелове
 • Екстракти от медицински и ароматни растения

Сервиз

Центърът по ЯМР спектроскопия предлага широк набор от рутинни сервизни ЯМР анализи, както и специализирани ЯМР експерименти

Рутинни ЯМР анализи

 • Клиенти, които заявяват анализ за първи път, трябва да се свържат с учен от лабораторията по имейл за да бъдат регистрирани и за да получат потребителско име и парола за достъп до платформата за сервизни ЯМР услуги.
 • Рутинните анализи се извършват на спектрометър Bruker AVNEO 400. Необходимо е попълване на отделна заявка за всяка проба. Повече информация относно изискванията за подготовка на пробите можете да намерите тук.
 • ЯМР спектри в разтвор: 1Н, 13C{H}, DEPT135, DEPT90, 31P{H}, 31P, 19F{H}, 19F, NOE, COSY, NOESY, ROESY, HMQC, HSQC, HMBC, DOSY.
 • ЯМР спектри в твърда фаза: 13C, 31P, 15N, 7Li, 6Li, 11B, 29Si, 27Al, 23Na, 71Ga, 119Sn и т.н. с или без кръстосана поляризация (CP-MAS) и/или декуплиране с висока мощност (HPDEC).

Специализирани ЯМР анализи

При необходимост могат да се извършват и друг вид ЯМР анализи, като за целта е необходимо да се свържете с ръководителя на Центъра по ЯМР спектроскопия – проф. Павлета Шестакова.

Добре дошлиДобре дошлиДобре дошлиДобре дошлиДобре дошлиДобре дошли